Tyck till om regionala transportinfrastrukturplanen

Just nu pågår ett arbete med att göra om transportinfrastrukturplanen som gäller för Västra götelandsregionen och Göteborgsregionen. Du som invånare kan vara med och påverka.

Fram till 6 oktober kan du lämna synpunkter på förslaget. Du lämnar synpunkter direkt till Västra Götalandsregionen.

Handlingarna finns i stadshuset och på Västra Götalandsregionens webbplats där du även kan hitta mer information om hur du kan påverka.

Förslag till ny transportinfrastrukturplanen