Kampanj om mat samlat i rapport

Möjligheten att under två veckor proväta lunch och sedan delta i en invånardialog arrangerades i våras. Kampanjen riktade sig främst till vårdnadshavare och marknadsfördes som ”upplev skollunchen på riktigt”.

Initiativet kom från politiker från nämnden Förskola & Grundskola. Förvaltningen Förskola & Grundskola genomförd kampanjen ihop med Service och politikerna i deras nämnd.

Under kampanjens 14-dagar erbjöds gratis lunch på kommunala förskolor och grundskolor. Lunchgästerna var sedan berättiga att delta i en invånardialog i slutet på mars för att utvärdera maten, miljön och servicen.

En presentation finns nu att ta del av som sammanfattar kampanjen. Det är nu upp till varje förvaltning att arbeta vidare med de synpunkter som kom in från dialogen. Sammanlagt valde 200 invånare besöka förskolor och grundskolor prova på att äta och besöka förskolor och grundskolor under kampanjens två veckor.

Du hittar rapporten här.

Kontakta gärna

Jens Alderblad
Utvecklingsledare
Förskola & Grundskola
Jens.alderblad@kungsbacka.se