Kungsbacka är en av Sveriges mest solcellstäta kommuner

Kungsbacka har med sina 217 solcellsanläggningar (både privata och kommunala) placerat sig som en av Sveriges mest solcellstäta kommuner. Kungsbacka kommun installerar under 2017 nästan lika mycket som de kommunala aktörerna i hela Västra Götaland tillsammans gjort under tre år.

-Vi har under ca 5 års tid investerat i solcellsanläggningar på nya och befintliga fastigheter i kommunen, säger Mathias Ottosson, projektsamordnare, förvaltningen för Service. På så sätt bidrar vi till ett mer  hållbart samhälle och vi förvaltar våra skattebetalares pengar på ett bra sätt.

En satsning på solceller på ett befintligt objekt eller vid nybyggnationer är en vinst på flera sätt då solcellsanläggningen bidrar till mer förnyelsebar energi, men förlänger också takets livslängd.

-Vi har en politiskt uttalad strategi för att investera i förnyelsebar energi, säger Fredrik Hansson (C), ordförande i nämnden för Service. Tillsammans med ekonomiska medel och kunskap har vi kunnat göra större upphandlingar som har gett en bra lönsamhet för denna typ av projekt.

El för 100 svenska normalvillor per år

Kommunen köper idag förnyelsebar energi vilket är bra, men med hjälp av våra solcellsanläggningar kan vi närproducera elen. Närproducerad el från solceller bidrar med att minska behovet av att köpa sämre producerad el, tex från kärnkraft.

Kommunens anläggningar producerar ca 1,7 miljoner kWh per år. Det motsvarar nästan den totala energianvändningen (kWh) för 100 svenska normalvillor per år. En solig dag kan vi i sommar producera en effekt på ca 1850 kW vilket motsvarar att driva ca 450 000 lågenergilampor inomhus, 360 000 mobiltelefoner, per sekund.

Kontakta gärna

Mathias Ottosson, projektsamordnare Service
0300-83 79 72
mathias.ottosson@kungsbacka.se