Kungsbacka ungdomsråd samarbetar regionalt

I Kungsbacka, Mölndal och Härryda lever ungdomar som engagerar sig i samhällsfrågor och vill vara med och forma det samhälle de lever i. Nu samarbetar de i nya former.

Sedan några år tillbaka finns ett ungdomsråd i Kungsbacka, ett gäng ungdomar som engagerar sig i ungdomspolitiska frågor utan partitillhörighet. De är delaktiga i arbetet med Barbrobetalar och håller i de rådslag som förslagslämning och röstning mynnar ut i varje termin.

Västsveriges förenade ungdomsråd

Nu har Kungsbacka ungdomsråd startat ett samarbete med Mölndals ungdomsråd och Härryda ungdomsforum som de kallar Västsveriges förenade ungdomsråd – unga generationers nätverk. Ungdomarna i våra tre kommuner har gemensamt att de vill, vågar och kan. De engagerar sig i samhällsfrågor och vill vara med och forma det samhälle de lever i.

Västsveriges förenade ungdomsråd kommer tillsammans att arbeta med vad de tycker är den viktigaste ungdomspolitiken. Ungdomarna kommer att vara delaktiga i efterarbetet med LUPP-undersökningen och de planerar en gemensam Demokratidag för att skapa möjligheter till dialog mellan unga och beslutsfattare.

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Under hösten kommer nio kommuner i Västsverige, däribland Mölndal, Härryda och Kungsbacka, genomföra LUPP-undersökningen. LUPP står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en omfattande enkätundersökning som kommunerna genomför var tredje eller var fjärde år för att följa upp och utveckla den kommunala ungdomspolitiken. Genom LUPP-undersökningen skaffar sig kommunerna kunskap om hur ungdomar har det och vad de tycker är viktigt.

Ungdomarna i Kungsbacka och Mölndals ungdomsråd och Härryda ungdomsforum kommer tillsammans att använda sig av resultatet av LUPP-undersökningen för att lyfta viktiga ungdomspolitiska frågor och jobba vidare med det lokalt i kommunerna.

Vill du veta mer om Kungsbacka ungdomsråd eller samarbetet med Mölndal och Härryda? Kontakta gärna:

För Kungsbacka ungdomsråd
Alice Åkerlund
0721-881021
alice.akerlund@gmail.com

För Kungsbacka kommun
Nedim Kirlic
Utvecklare
nedim.kirlic@kungsbacka.se
0300-83 78 50

Jacob Leuchovius
Ungdomskonsulent
jacob.leuchovius@kungsbacka.se
0300-83 45 94