Nya e-tjänster för preliminär beräkning av avgifter inom omsorgen

Nu finns två e-tjänster som du kan använda för att få en uppskattning av vad hemtjänst och äldreboende kostar.

Funderar du på att ansöka om hemtjänst eller äldreboende? Nu har du möjlighet att få en snabb uppskattning av vad det kommer att kosta via våra nya e-tjänster.

Tanken är att e-tjänsterna ska bidra till att förbättra vår tillgänglighet och hjälpa dig som är invånare, kund eller anhörig med att få en uppfattning av kostnad för hemtjänst och äldreboende. E-tjänsterna blir ett komplement till den avgiftsbroschyr vi har idag och som skickas ut till kunder.

Preliminär beräkning

Beräkningen som görs är preliminär och bygger på dina egna antaganden av vilket behov av hjälp du eller din närstående har. Det räkneexempel du gör kan därför skilja sig från den mer utförliga beräkning som kommunens handläggare gör.

E-tjänsterna tillgängliga via Kungsbacka.se   

E-tjänsterna finns tillgängliga på Kungsbacka.se under Självbetjäning och blanketter/Omsorg, stöd och hjälp/Vård & Omsorg eller på den sida där vi informerar om avgifter.

Kontakta gärna

Har du frågor om e-tjänsterna så kontakta kommuens kundcenter Kungsbacka direkt, 0300-83 40 00.