Samma princip för hyressättning på alla äldreboenden

Från den 1 september kommer gemensamma utrymmen ingå i hyran för alla nya hyresgäster på kommunens äldreboenden.

På de flesta av kommunens boenden betalar hyresgästerna idag för sin egen lägenhetsyta. När boendet Blåvingevägen byggdes 2013 beslutade kommunen att även gemensamma ytor ska ingå i hyran, eftersom det är en del av levnadsytan för en person som bor på ett äldreboende. Till exempel äter man sina måltider och deltar i aktiviteter där.

Detta sätt att beräkna hyran har hittills använts på Blåvingevägen och Åsa äldreboende, och från och med 1 september kommer samma princip att börja användas även på kommunens andra boenden. Det innebär att 10 kvadratmeter av de gemensamma ytorna kommer att ingå i hyran.

Detta är en vanlig hyresmodell för boenden i kommuner och används till exempel i Göteborg och Halmstad.

Endast nya hyresgäster

Istället för att förhandla om alla befintliga kontrakt, vilket hade inneburit ett omfattande arbete, har kommunen beslutat att göra en successiv övergång. Det innebär att den nya principen för hyran gäller för de hyresgäster som flyttar in från och med 1 september 2017.

Under en period på några år kommer alltså hyrorna att vara olika på ett och samma boende. De hyresgäster som har hyresavtal tecknat före den 1 september 2017, eller som bor på något av boendena Åsa eller Blåvingevägen, kommer inte påverkas av förändringen.

Hur mycket ska du betala

Det finns flera faktorer som påverkar hur mycket du som ska flytta in på ett boende ska betala i hyra.

Dels har olika boenden olika hyror beroende på till exempel hur stora lägenheterna är. Hyran kan också påverkas av ditt avgiftsutrymme, som är den högsta avgift som en person kan betala. Det finns också stöd att få för den som behöver det, till exempel bostadstillägg om man är över 65.

Läs mer om avgifter, ersättningar och bidrag

Kontakta gärna

Fredrik Wallman, enhetschef Service
0300-83 79 60
fredrik.wallman@kungsbacka.se

Christian Andersson, utvecklingsledare Vård & Omsorg
0300-83 47 77
christian.b.andersson@kungsbacka.se