Samverkan mellan förskolan och gymnasiet

Stegatorps förskola har under våren samverkat med eleverna på Barn- och fritidsprogrammet och Bygg- och anläggningsprogrammet på Aranäsgymnasiet. Målet med samarbetsprojektet har varit att ta fram nya lekredskap till utemiljön på förskolan.

- Tankarna om att samverka har funnits länge, säger pedagogerna på Stegatorps förskola. Vi visste inte riktigt hur, men i och med att två pedagoger deltog på SSA-konferensen i Sundsvall ifjol skapades nya möjligheter och kontakter och vi visste vart vi skulle vända oss.

Inspirerade sina kamrater

En kärngrupp om sex förskolebarn formades under hösten 2016. Denna grupp inspirerade därefter sina kamrater om vad de skulle vilja ha på sin utegård på förskolan. Barnen letade bilder på internet, gjorde skisser och ritningar och efter en omröstning kom de fram till några förslag. Barnen önskade sig olika hinder att hoppa över, blomkrukor och fågelholkar.

Besökte bygghallen

Sedan fick barnen i förskolan träffa eleverna på Barn- och fritidsprogrammet. BF-eleverna sammanställde önskemålen och förmedlade detta till eleverna på Bygg- och anläggningsprogrammet. För att barnen på förskolan skulle vara delaktiga i hela processen beställdes produkter som inte var helt klara. Målningen planerade barnen nämligen att fixa på egen hand. I mars månad fick gruppen från Stegatorps förskola också göra ett uppskattat besök i bygghallen där produkterna tillverkades.

Fortsätta samarbetet

- Våra tankar under arbetets gång har varit att barnen ska få vara med om en process så som man gör när man beställer en produkt, berättar pedagogerna på förskolan. Från tanke och skiss till olika möten och samtal om hur produkten ska tillverkas. Vår förhoppning är att fortsätta samarbetet med gymnasiet och även bjuda in Hotell och turism- och Restaurang och livsmedelsprogrammen på Elof Lindälvs gymnasium. Detta tror vi skulle kunna ge fantastiska värdeskapande möten mellan barn och elever.

Produkterna som har tagits fram under våren är nu levererade till Stegatorp. När höstterminen börjar kommer barnen att färdigställa resultaten och därefter placera ut produkterna i sin utemiljö på förskolan.