Störande fåglar

På sommaren brukar klagomål över störande fiskmåsar och kråkfåglar komma in till förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. Här kommer några tips till fastighetsägare.

Här får du några råd om vad du kan och får göra för att få bort ovälkomna fiskmåsar och kråkor, som varje år bosätter sig på taket.

Fåglar i stan

Tätorten är en attraktiv plats för fåglarna med rikt utbud på föda, få fiender och bra utrymmen för att häcka. Oftast är det vårt eget fel att vi får ovälkommet besök av fiskmåsar och kajor. Överfulla soptunnor, kvarlämnad mat på uteserveringen, oknutna plastpåsar med matrester och nedskräpning innebär att fåglarna lätt kan hitta föda.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägarens ansvar att minska risken för störande häckning på fastigheten. Här kommer några exempel på vad du kan göra för att förebygga problemet:

  • Sätt upp nät på taket där måsarna häckar och se till att rensa rent från eventuella bon som redan är byggda. Det finns företag som arbetar med skadedjursbekämpning som kan hjälpa till med att utföra de förebyggande åtgärderna. Ibland måste taken rensas flera gånger per säsong tills dess att måsarna ger upp. Åtgärden ska ske precis innan häckning vilket brukar vara från tidig vår till sensommaren.
  • Se till att dina hyresgäster inte matar fåglar, exempelvis småfåglar, då det automatiskt drar till sig fiskmåsarna och kråkfåglarna också. 
  • Var extra noggrann med avfallshanteringen så inga matrester går att hitta för måsarna ute på tomten.  
  • Sätt upp roterande störande skyltar i reflekterande färger. Duvor skräms bort av rovfågelsattrapper som sätts upp på fastighetens tak. Finns att köpa i jaktaffärer.

Jakt kräver polistillstånd

När det kommer till jakt inom tätbebyggda områden krävs särskilt tillstånd från polisen. Det är ingen hållbar, långsiktig lösning eftersom fåglarna ofta söker sig tillbaka till samma häckningsställe ändå. Det är snarare att behandla symptomen på ett problem istället för att tag i sjävla problemet. Under häckningen är måsarna fredade och det är bara om måsarna orsakar allvarlig skada som man kan få tillstånd till skyddsjakt. Då måste även bo och ungar avlägsnas så att inte hjälplösa ungar lämnas kvar.

Kontakta gärna