Vad kan vi göra för att öka tryggheten?

Nu undrar vi vad du tycker att kommunen och polisen kan göra för att öka tryggheten. Fyll i trygghetsenkäten senast 1 juli!

Svara på enkäten här

Trygg kommun vill bli tryggare

Kungsbacka är en trygg kommun som vill bli ännu tryggare. Polisen i Kungsbacka och Kungsbacka kommun samarbetar för att öka tryggheten och genomför nu en undersökning för att få veta vad kommunens invånare tycker att vi ska göra för att öka tryggheten.

Nya medborgarlöften

Ifyllda trygghetsenkäter kommer att resultera i medborgarlöften för 2018, det vill säga särskilda åtgärder eller områden som Polisen och kommunen ska genomföra eller fokusera på under 2018.

Kontakta gärna