Avgift för barnomsorg betalas även i juli

Plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är ett löpande abonnemang och avgiften ska betalas alla månader, oavsett om barnet skulle vara ledigt under sommaren. Därför kommer en faktura även för juli månad.

Mer information om avgift för barnomsorg