Lyckad dialog med unga

Att hjälpa andra människor, att känna sig viktig och att ha ansvar är viktiga drivkrafter när man söker sig till vård och omsorgsyrken. Det menar de ungdomar som deltog i invånardialogen på youtube-eventet Tubecon i december, 2016.

Nu är resultatet sammanställt från invånardialogen som genomfördes den 10 december 2016 på youtube-eventet Tubecon i Kollahallen. Tanken med dialogen var att få en bild av hur unga människor ser på ett framtida yrke inom vård och omsorg.

Viktigt att hjälpa andra människor

Invånardialogen gjordes med hjälp av ett frågeformulär som besökarna på Tubecon fick besvara digitalt. Av totalt cirka 700 besökare deltog 245 besökare i dialogen. Dessutom fick besökarna prova på åka rullstol med en youtuber och testa Viritual Reality-glasögon i kommunens monter.

För att få en uppfattning om vad som styr ungdomar när de väljer yrke så ställdes frågor om vad de tycker ger ett yrke status. Resultatet visar att majoriteten av ungdomarna upp till 15 års ålder tyckte att möjligheten att få hjälpa andra och bidra till att samhället blir bra ger status till ett yrke. Ungdomar i åldersgruppen 13-15 år och äldre än 15 år tycker även att status är att vara viktig och att ha ansvar.

Resultatet en del i det fortsatta rekryteringsarbetet

Med hjälp av resultatet från invånardialogen fortsätter vi nu arbetet med att stärka intresset för och attityderna till att arbeta inom vård och omsorg. Det handlar bland annat om att arbeta med olika typer av informations- och kommunikationsinatser där fokus blir att lyfta fram positiva exempel från verksamheten. Vi kommer även fortsätta arrangera studiebesök i våra verksamheter, ”öppet hus”-dagar med prova-på aktiviteter, prao-platser riktade till grundskoleelever och lärlings- och feriepraktikanställningar. Vi har även ett nyligen startat samarbete med företaget Ung omsorg. Ung omsorg anställer högstadieelever som ordnar aktiviteter för kunder på äldreboenden och skapar möten över generationsgränserna.

- Jag tycker att det är fantastiskt roligt att vi tog chansen att prova en ny form för invånardialog och möta vår framtida arbetskraft på sin egen arena! Vi vet att vi har utmaningar framför oss när det gäller att rekrytera och attrahera medarbetare till vår sektor framöver. Resultatet av invånardialogen hjälper oss att förstå hur vår framtida arbetskraft tänker kring sitt framtida arbetsliv och vilka värderingar som styr dem. Det är värdefullt för oss när vi ska arbeta med rekrytering framöver, säger Lillemor Berglund, förvaltningschef Vård & Omsorg.

Kontakta gärna:

Marie Wikström, kommunikatör Vård & Omsorg
0300-83 44 26
marie.wikstrom@kungsbacka.se