Nya affischpelare

Vid fem av Kungsbackas infarter finns evenemangsskyltar där föreningar och arrangörer kunnat affischera. Dessa ska successivt plockas ned för att ersättas av centralt placerade affischpelare. Den första som tas ner är skylten vid södra infarten för att ge plats åt en ny cirkulationsplats.

Kungsbacka kommun har haft en extern leverantör som ansvarat för underhåll och skötsel av evenemangsskyltarna, men avtalet är uppsagt sedan en längre tid. I dagsläget är det ingen som sköter skyltarna och därför ser de lite tråkiga ut och vissa av dem är trasiga. Kultur & Fritids personal håller efter dem så gott de kan tills de nya affischpelarna är på plats.

På plats redan i höst

I samarbete med förvaltningarna för Teknik och Kultur & Fritid, ska fyra nya affischpelare placeras på utvalda platser i Kungsbacka under hösten; vid stationen, Kungsbacka torg, Lindens torg och vid Sportcentret.

Föreningar och arrangörer ska kunna sätta upp reklam för olika evenemang i Kungsbacka. Med en central placering nås både invånare och besökare där de rör och befinner sig. Det minimerar dessutom risken att det affischeras på otillåtna platser som elskåp, gatuskyltar och husfasader.

Affischpelarna är en del av ett större skyltprojekt som har påbörjats i kommunen.

Kontakta gärna
Barbro Ericson, projektledare
0702-26 39 40
barbro.ericson@kungsbacka.se