Så hanterar vi döda sälar

Under sommaren flyter det alltid iland ett antal döda sälar vid kusten. I år är antalet döda sälar normalt. Om du hittar en död säl på en badplats kontaktar du kommunens kundcenter Kungsbacka direkt.

Kungsbacka direkt når du på 0300-83 40 00 eller info@kungsbacka.se.

Meddela var du hittat sälen och lämna dina kontaktuppgifter så att vi kan nå dig om vi inte hittar den exakta platsen.

Detta gör kommunen

Kommunen är ansvarig för att ta bort sälen från de kommunala badplatserna, och kan också oftast hjälpa till på vissa större privata badplatser även om det då egentligen är markägarens ansvar.

Om sälen ligger vid en privat fastighet inom ett naturreservat har både fastighetsägaren och Länsstyrelsen ett ansvar att bedöma vad som ska göras med den. Om kroppen riskerar att vara en olägenhet för människors hälsa, eller ligger nära en vattentäkt, så kan kommunen ställa krav på att fastighetsägaren ska ta bort den.

Vilka andra alternativ finns när man hittar en död säl?

  • Låta sälen ligga kvar om det inte utgör en olägenhet för människors hälsa.
  • Sänka sälen i havet.
  • Bortforsla sälen till en godkänd mottagare.

Rapportera till Naturhistoriska

Du kan rapportera döda sälar till Naturhistoriska riksmuseet. De använder rapporterna för att följa upp situationen och eventuellt ta prover.

Rapportera till Naturhistoriska riksmuseet