VA-arbete i Hålabäck

Under hösten byter vi VA-ledningar på Blåsippegatan, Bellisgatan och Begoniegatan. Det är äldre rör från 1960-talet som behöver bytas.

Arbetet börjar på Blåsippegatan i mitten av augusti (vecka 34). Alla tre gatorna beräknas vara klara senast i januari 2018. Vi ber om överseende med att buller från maskiner och störningar i trafiken kommer att förekomma dagtid.

Parkering och sophämtning påverkas

Under byggtiden så kan boende bli anvisade en provisorisk parkeringsplats av arbetarna på plats. Tidvis kommer vi också att behöva anvisa tillfälliga hämtplatser för sopkärlen, det vill säga platser dit abonnenterna får dra fram sina kärl när sopbilen inte kan åka in på gatan.

Mer information

Arbetsledare Magnus Carlsson
0300-83 43 40
magnus.carlsson@kungsbacka.se

Översiktsbild