Vi backar inte för dina sopor

Just nu förändrar vi sophämtningen på många ställen i kommunen. Många abonnenter får en ny hämtplats där de ska ställa sina kärl.

- Syftet är att göra sophämtningen säkrare, både för invånarna och för de som jobbar med hämtningen, säger Sebastian Ågren på förvaltningen för Tekniks verksamhet Avfall & Återvinning.

Stora fordon

Ett renhållningsfordon är tre meter brett, fyra meter högt och nio meter långt. I kombination med smala vägar och trånga vändplatser innebär det viss risk för olyckor när totalt cirka 50 000 sopkärl med hushållsavfall ska tömmas i Kungsbacka varje månad.

- Framförallt vill vi förändra hämtplatser där sopbilen måste backa längre sträckor. Just backning är förenat med stora risker och det har förekommit dödsolyckor vid backning, säger Sebastian Ågren.

Hämtplats kallas den plats där sopkärlen står för tömning. Avfall & Återvinning har i samverkan med kommunens renhållningsentreprenör Ragn-Sells inventerat alla hämtplatser runt om i kommunen. Efter att ha gjort en prioritering av platser med störst risk, har vi nu inlett arbetet med att inrätta säkrare hämtplatser.

Nya säkrare hämtplatser

- I dagarna har ungefär 100 fastigheter i Kungsbacka centrum fått nya hämtplatser, och nu går vi vidare till andra ställen, säger Sebastian Ågren.

Förändringen börjar genom ett brevutskick till berörda fastigheter. I samband med informationen om den nya säkrare hämtplatsen ges även möjlighet för abonnenten att lämna sin kommentar.

Ökade krav

Den nya hämtplatsen innebär oftast att abonnenterna får dra fram kärlet till en större väg. En del undrar varför man måste ändra något som har funkat i många år.

- Kraven på både arbetsmiljö och säkerhet har ökat. Man ser helt enkelt annorlunda på detta idag än man gjorde för 20-30 år sedan, säger Sebastian Ågren.

Arbetet med säkrare sophämtning är inte unikt för Kungsbacka utan pågår i många kommuner runt om i landet.

- Jag har kontakt med andra kommuner för att ta del av deras erfarenheter, bland annat Varberg och Falkenberg, säger Sebastian Ågren.

Läs mer om arbetet med säker sophämtning

Kontakta gärna

Projektledare Sebastian Ågren
0300-83 88 90
sebastian.agren@kungsbacka.se