Anhörigcirkel om lågaffektivt bemötande

Med start i oktober inleds Individ & Familjeomsorgs anhörigcirkel om lågaffektivt bemötande för dig som är anhörig till en ungdom eller ung vuxen med neuropsykriatisk funktionsnedsättning.

I en anhörigcirkel har du möjlighet att öka dina kunskaper och att dela dina upplevelser med andra som befinner sig i en liknande situation. Du får information, råd och tips och vi samtalar om hur man hanterar situationen som anhörig.

Cirkeln är upplagd efter boken ”Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder” av Bo Hejlskov Elvén och behandlar ett kapitel per tillfälle. På Individ & Familjeomsorg har all stödpersonal genomgått cirkeln och vi tycker det är viktigt att även anhöriga får ta del av kunskapen om lågaffektivt bemötande.

Träffarna är på anhörigcenter och det är max 12 personer i gruppen. Vi bjuder på fika under träffarna. Inför cirkeln behöver du köpa eller låna boken, i övrigt är cirkeln kostnadsfri.

Anmäl dig senast 12/10 - 2017 till anhörigkonsulent Boel Forsberg. Klicka här för att läsa mer om cirkeln.

Kontakta gärna