Bra vattenkvalité under hela badsäsongen

Vid fyra förutbestämda tider varje sommar tar vi på kommunen ett prov på badvattnet på 16 välbesökta badplatser. Torsdagen den 17 augusti var det dags för det allra sista provet för säsongen.

Då satte sig miljöinspektör Raymond Thorley i bilen för att åka ut till Röda Holme. Raymond är en riktig saltvattenmänniska, uppvuxen norr om Wellington i Nya Zeeland. Här vid klipporna på Onsalahalvön är han som en i naturen. Raymond har varit med om 10 provtagningstillfällen i sommar och är överlag nöjd med hur badvattnet har varit under säsongen.

- Det är riktigt positivt att ingen av våra badplatser har fått en anmärkning mer än en gång i år. Och att Sörvik eller Vita Sand som det kallas i folkmun inte fått en enda anmärkning. Det är en sådan skillnad jämfört med tidigare årens resultat, säger Raymond Thorley.

I år har kommunen delat upp badplatserna i tre olika rundor, dels för att det inte blir för många ställen att besöka under en dag och dels för att provet ska kylas ned direkt efter provtagningen för att säkerställa ett rättvist resultat.

Analysen är färdig inom tre arbetsdagar

Efter provtagningen lämnas vattenprovet på ett specifikt inlämningsställe. Där hämtas provet och skickas till ett företag (Eurofins) i Jönköping för analys i laboratorium. Resultatet kommer tillbaka efter cirka tre arbetsdagar. Proverna klassas som tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt.

- Jag vill passa på att betona att resultatet ”tjänligt med anmärkning” innebär att vattnet fortfarande är tjänligt och att det absolut inte finns någon risk för att bada i vattnet. Endast om badvattnet får resultatet otjänligt innebär det risk för de som badar.

I år har det inte behövts så många omprovtagningar vilket även det talar sitt klara språk för bra vattenkvalité. Omprovet måste alltid tas två gånger: första omprovet tas tre dagar efter första provet och därefter ett till omprov en vecka efter det första omprovet.

- Omproven tas för att kolla om vattenkvalitén med anmärkning varit tillfälligt och om vattnet efter provet gått tillbaka till att vara tjänligt utan någon anmärkning. Om så är frågan vid båda omprovtagningarna, ersätter omprovets resultat det tidigare provtagningsresultatet ”tjänligt med anmärkning”.

I Kungsbacka har vi valt att göra mer än att uppfylla minimikravet för vattenprovtagning.

- Vi har valt att behandla alla våra badplatser som EU-badplatser med minst 200 badgäster per dag. Vi gör lika noggranna provtagningar med samma rutin för omprover på alla våra badplatser. Allt för att värna om miljön och människans hälsa, säger Raymond Thorley.

Bra badvatten är ett resultat av fungerande samarbete

Annika Ekvall, förvaltningschef på Miljö & Hälsoskydd är väldigt glad för ett gott samarbete mellan olika förvaltningar i kommunen. Tack vare det är problemen med förorenat vatten för något år sedan i Vita Sand lösta.

- Vi på Miljö & Hälsoskydd samlade alla berörda kommunala instanser och gick igenom alla tänkbara föroreningskällor och vad som hade kontrollerats. Det som framstod som mest sannolikt, och som inte var utrett, var eventuella felkopplingar till det kommunala avloppet. Då tog förvaltningen för Teknik bollen och spårade upp en handfull felkopplingar. Efter det trädde Miljö & Hälsoskydd in igen och la förbud på att använda avloppet med en kort tidsfrist.  På så sätt får fastighetsägaren ett incitament att koppla sitt avlopp till rätt ledning, säger Annika Ekvall.

För att sedan klassa om badvattenkvalitén krävdes att Miljö & Hälsoskydd tog många extra prover och hade tät dialog med Havs- och Vattenmyndigheten. Teknik fick bidra med en redogörelse för vilka åtgärder man gjort.

- Tillsammans löste vi detta till allas belåtenhet. Det är jätteroligt när man känner att man genom ett gott samarbete kommer ända in i mål med en sådan här viktig fråga. Det är alltid lika trevligt att samarbeta med Teknik och Kultur & Fritid. Vi har många beröringspunkter och det finns flera samarbetsprojekt som går framåt, för kommuninvånarnas bästa.

Förvaltningschef Linus Kron från Kultur & Fritid instämmer.

- Jag är fantastiskt nöjd att den samverkan som finns i kommunen kring badvattenkvalitén varit så lyckosam. Kungsbacka är känt för sina fina badplatser så ett rent vatten är avgörande både för våra invånare och turister.
 

Kontakta gärna

Förvaltningschef Annika Ekvall
0300-83 41 31
annika.ekvall@kungsbacka.se