Har du fått SCB:s medborgarundersökning?

Nu startar SCB:s medborgarundersökning och vi från Kungsbacka kommun är en av 131 kommuner i landet som deltar. Cirka 1000 invånare som bor i Kungsbacka är utvalda att svara på enkäten. Har du fått enkäten i din postlåda? Dina svar betyder mycket för hela undersökningen.

Enkäten skickas ut till ett urval av invånarna i åldrarna 18-84 år.

Du som kommuninvånare får tycka till om kommunen och du betygsätter följande tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

Besvara enkäten på webben