Kompetensbehov kartläggs i internationellt projekt

El- och energiprogrammet på Elof Lindälvs gymnasium deltar just nu i ett internationellt utvecklingsprojekt, Industri 4.0, med syfte att utveckla och kartlägga kompetensbehovet inom automatisering och digitalisering.

- Målet med projektet är att utveckla nya kursmoduler som matchar industrins efterfrågan och går i linje med de nationella kurserna. Våra utbildningar behöver anpassas utifrån arbetslivets framtida behov, säger Pernilla Öhberg, utvecklingsledare på Gymnasie & Vuxenutbildning i Kungsbacka kommun.

Europeiska arbetsmarknaden

Inom ramen för Industri 4.0 deltar i första hand yrkeslärare och representanter från näringslivet. Men tanken är att man framöver ska kunna erbjuda elever en möjlighet att genomföra en del av sin utbildning på en europeisk skola eller arbetsplats.

Kungsbacka har lång erfarenhet av att delta i internationella projekt i samarbete med europeiska kollegor och partners för att eleverna efter studenten ska kunna vara anställningsbara på den europeiska arbetsmarknaden.

Åtta partners deltar

Projektets fullständiga namn är Vocational Education and Training in the working world 4.0 och är ett tysk-koordinerat projekt där förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning i Kungsbacka är partner tillsammans med Elof Lindälvs gymnasium. Totalt deltar åtta partners i projektet som startade i oktober 2016 och avslutas i september 2018.

Erasmus+ är Europeiska unionens program för utbildning, ungdom och idrott. Genom programmet kan bland annat förskolor, skolor, universitet, yrkes- och vuxenutbildningar, kommuner, fritidsgårdar och ideella organisationer i Sverige söka medel för att genomföra samarbeten och utbyten med organisationer i andra länder.

Läs mer om projektet på http://www.vet-4-0.eu/

Kontakta gärna

Utvecklingsledare Pernilla Öhberg
0300-83 35 28
pernilla.ohberg@kungsbacka.se