Kungsbacka Hopp-cup lockade ungdomar från hela Västsverige

Kungsbacka Hopp-cup samlade 20 lag med ungdomar från flera olika städer på fotbollsplanerna vid Inlag.

Fotbollscupen arrangerades av Sahel Mohmand från Afghanistan och Alfred Löfgren från Sverige som båda ville göra något för nyanlända ungdomar som lever i ovisshet i väntan på svar från Migrationsverket.

– Jag vill ta ansvar och skapa konkret verksamhet i samhället. Inte bara sitta och vänta, säger Sahel Mohmand. Jag hoppas på att inge hopp och visa på att man kan göra något även om framtiden är osäker.

Eget engagemang och stöd från Barbrobetalar

Alfred Löfgren har bott i många år i Saudiarabien och kan arabiska. Efter att ha gått ut gymnasiet kände han att han ville göra något för nyanlända. Han letade efter kontakter på boenden i Göteborg och där var det någon som gav honom numret till Sahel i Kungsbacka. De drog igång projektet tillsammans och tog kontakt med Kungsbacka kommun där de har sökt och fått bidrag från Barbrobetalar – kommunens forum för ungdomsinflytande.

De arbetar ideellt och tillsammans med volontärer och sponsorer, bland annat organisationen RRT, Rapid Relief Team, som serverar lunch under cupen. Lagen som deltar kommer bland annat från Kungsbacka, Varberg, Borås, Kungälv, Träslövsläge, Göteborg, Vänersborg och Lerum. 

– Det känns super och det här blev mycket större än vi någonsin trodde, säger Alfred.

Startar förening för nyanlända ungdomar

Cupen är öppen för alla lag, inte bara för nyanlända deltagare. Integration är en fråga som Sahel och Alfred brinner för och de har startat en förening för att ge nyanlända ungdomar hopp och hjälp med att integreras i samhället.

Hälsopedagog Emma Snelder från förvaltningen för Kultur & Fritid är på plats och stöttar under turneringen.

– Vi arbetar med att förebygga både fysisk och psykisk ohälsa bland unga. Det här är ger både fysisk träning och ett socialt sammahang och bygger på ungdomarnas eget initiativ och engagemang, säger hon.