Kungsbackas digitalisering sattes på prov

Kungsbacka är en av fem finalister som har chansen att bli Sveriges Digitaliseringskommun 2017. Falkenberg, Karlskrona, Kungsbacka, Stockholm och Uppsala har gått vidare till ytterligare utvärdering genom platsbesök av juryn, under ledning av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Besök av SKL

Juryrepresentanter från SKL och Kvalitetsmässan besökte i veckan Kungsbacka kommun och träffade kommundirektör Ann-Charlotte Järnström, kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg och enhetschef Utveckling, Digitalt Center Iwona Carlsson för djupintervjuer med frågor som man inte haft möjlighet att förbereda sig på. 

Digitaliseringens möjligheter

De nominerade kommunerna har lämnat in en egenbeskrivning där man redovisar hur långt kommunen har kommit med att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Det handlar om att möta framtidens utmaningar och syftet är tydligt i att göra det enklare, effektivare, öppnare och mer hållbart för Kungsbackas invånare, säger Ann-Charlotte Järnström, Kommundirektör Kungsbacka kommun.

Inte förrän den 14 november presenteras den vinnaren på Kvalitetsmässans invigningsgala som hålls på GöteborgsOperan. Bakom nomineringarna står Sveriges Kommuner och Landsting och Kvalitetsmässan samt Finansdepartementet, PwC, VINNOVA och IT & Telekomföretagen.

Digitala framsteg i Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommun arbetar systematiskt med digital utveckling i hela kommunen, men sätter alltid medborgar-, företags- och medarbetarnyttan i första rummet. Vi bygger en modell där helheten är viktig och har kopplat ihop ett antal projekt och utvecklingsinitiativ, säger Iwona Carlsson, enhetschef Utveckling och Digitalt Center. 

Digitalisering är inte en fråga om teknik i första hand, utan det handlar om människor. Den gör att vi hittar smartare tjänster, nya arbetssätt och ändrar beteenden. Då är ledord som delaktighet och medskapande viktigt för att forma det goda livet i Kungsbacka, i framtiden. Det handlar också om ledarskap, säger kommundirektör Ann-Charlotte Järnström. 

Exempel på digital utveckling i Kungsbacka

Kungsbacka kommun är efterfrågade som föreläsare i digitala utvecklingsfrågor i andra kommuner och kommunalförbund och rankas högt i Sveriges öppenhetindex. En gemensam digital nämndprocess, digitalt inkontinensskydd för vård och omsorg och digital signatur är några konkreta exempel på digitala projekt som Kungsbacka kommun har utvecklat och nu använder i det dagliga arbetet.  

Varför ska Kungsbacka få priset? 

Vi har ett tydligt mål med varför vi vill digitalisera som dessutom är dokumenterat och kommunicerat i e-målbilden. Det handlar om att möta framtidens utmaningar och syftet är tydligt. Vi vill göra det enklare, effektivare och öppnare och mer hållbart för Kungsbackas invånare. Dessutom gick intervjuerna med SKL gick bra och jag känner därför att vi har en mycket god chans att ta hem vinsten, säger Ann-Charlotte Järnström, Kommundirektör Kungsbacka kommun.