Nominera till Lära för livet-priset

Nu är det hög tid att lämna förslag till vem som ska få årets Lära för livet-pris.

Lämna förslag senast 31 augusti

Varje år delar Kungsbacka kommun ut Lära för livet-priset för betydelsefulla insatser inom förskoleverksamhet, grundskola, gymnasie- samt vuxenutbildning. Prissumman är totalt 20 000 kronor som delas mellan nämnderna Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning.

Senast den 31 augusti vill vi ha ditt förslag på den eller de som du anser ha gjort en betydande insats för att utveckla lärandet för barn och elever i Kungsbacka kommun.

Stimulera till utveckling av lärandet

Genom Lära för livet-priset vill vi stimulera till utveckling av lärandet och lyfta fram den eller de som genom sitt arbetssätt medverkar till detta. När vi uppmärksammar goda exempel kan de spridas till andra och bidra till Kungsbackas vision 2030.

Så här skriver vi i vår vision: "I våra skolor utvecklar var och en sin fulla kapacitet i en kreativ miljö där alla tar ansvar, visar respekt och bryr sig om varandra. Alla elever lämnar skolan med god kompetens, god självkänsla och stark framtidstro. Livslångt lärande är en självklarhet. När vi växer som människor utvecklas både näringslivet och samhället i stort."

Alla kan lämna förslag

Föräldrar, elever, personal och övriga kommuninvånare kan ge förslag till pristagare.

Förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, arbetslag inom skolorna eller en enskild person kan premieras. Samma person eller arbetslag kan inte få priset nästkommande år.

Den eller de som får priset kan använda prissumman inom sitt verksamhetsområde.

Motivera ditt förslag

Förutom namn på den eller de som du tycker ska få Lära för livet-priset så vill vi att du

  • Lämnar en motivering till varför den eller de ska få priset; en beskrivning över på vilket sätt arbetet har gynnat lärandet.
  • Anger vem som lämnar förslaget.


Mejla ditt förslag till: forskola.grundskola@kungsbacka.se eller gymnasie.vuxenutbildning@kungsbacka.se.

Prisutdelning i kommunfullmäktige

Nämnderna för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning bedömer och utvärderar de inkomna nomineringarna. Priset delas ut av kommunfullmäktige under hösten.