Så får du SMS om vattenläckor

Vi skickar ut SMS för att informera vid större vattenläckor. Fördelen med SMS är att du som abonnent snabbt får veta att vi känner till läckan och att vi arbetar med att laga den.

SMS:en går till mobiltelefoner vars ägare är bokförda på adresser i det berörda området. Om du vid tidigare vattenläckor i ditt område inte har fått något SMS så kan det bero på att din mobil inte står bokförd på en adress i området.

Lägg in ditt nummer

Du kan själv lägga till ditt mobilnummer på din adress. Du kan även ta bort ett mobilnummer om du inte vill ha meddelanden om vattenläckor. Läs mer här

Du måste ha telefonen till hands när du lägger in numret eftersom du kommer att få en kod att slå in.