Sök årsbidrag för ideella kulturföreningar

Är ni en ideell kulturförening i Kungsbacka? Då kan ni söka årligt verksamhetsbidrag från kommunen.

Ansökan om årligt verksamhetsbidrag för nästkommande år ska lämnas in till nämnden för Kultur & Turism senast 15 september.

Sök årsbidrag