Få stöd i en anhöriggrupp

Ger du stöd, hjälp eller omsorg till någon i din närhet som inte klarar av vardagen på egen hand på grund av långvarig fysisk sjukdom, demenssjukdom eller en funktionsnedsättning? Då kanske någon av våra anhöriggrupper är något för dig.

Att vara den person som finns, vid sidan om en närstående som behöver stöd och hjälp, är ibland inte helt enkelt. I en anhöriggrupp har du möjlighet att öka dina kunskaper och dela dina upplevelser med andra som befinner sig i en liknande situation som du själv. Du får kunskap, råd och tips och vi samtalar om hur man hanterar situationen som anhörig.

Olika teman

Nu drar höstens grupper igång. Våra grupper har olika inriktning, och vi träffas antingen på dagen eller på kvällen.

På dagtid:

  • Att vara anhörig
  • Demens
  • Parkinson

På kvällstid:

  • Barn till föräldrar med demenssjukdom
  • MS

Träffarna är på Vård & Omsorgs anhörigcenter på Västergatan 23 i Kungsbacka, och det är 6-8 personer i gruppen. Vi bjuder på fika, och du behöver anmäla dig i förväg.

Här finns hela programmet

Kontakta gärna

Vård & Omsorgs anhörigcenter
0300-83 42 29
vardochomsorg.anhorigstod@kungsbacka.se