Färdtjänst på faktura från 1 oktober

Från och med 1 oktober 2017 inför Kungsbacka färdtjänstresor mot faktura.

Det innebär att den som åker färdtjänst slipper betala sin resa direkt till föraren. Istället summeras avgifterna på en faktura månadsvis.

Efterfrågat

- Detta är efterfrågat och underlättar både för resenärerna och förarna. Vi är övertygade om att det blir enklare att resa och att det ökar känslan av trygghet för alla, säger Lennart Torgerson, verksamhetschef Färdtjänst & Tillstånd på Kungsbacka kommun.

Ingen avgift

Betalning via faktura finns idag i övriga Hallandskommuner, och nu inför alltså även Kungsbacka detta. Första fakturan – som avser resorna i oktober – skickas ut i början av november. Någon faktureringsavgift tas inte ut.

I första skedet är det de vanliga färdtjänstresorna som betalas med faktura. Resor till arbete, studier och daglig verksamhet betalas även i fortsättningen med periodkort eller kontant. 

Mer information lämnas av

Lennart Torgerson
0300-83 41 07
lennart.torgerson@kungsbacka.se