Ingen ombyggnad av Iseråsskolan – kapacitetsutredning av lokaler i Onsala startar

Vi berättade förra hösten om förstudien och ett planarbete för Iseråsskolan. Utgångspunkterna har ändrats i år och det blir ingen ombyggnad av skolan. Vårt mål är att vi ska få en bra skolsituation i hela Onsalaområdet och därför startar en kapacitetsutredning som ska se över alla lokaler. I framtiden vill vi skapa långsiktiga och hållbara förskole- och skolsatsningar på rätt ställen i kommundelen.

Investeringsbudgeten har stramats åt i kommunen. I oktober startar istället en kapacitetutredning som ska se över alla lokaler i Onsala. I början på nästa år får vi svar på vad utredningen kom fram till. Vi kommer att få genomföra vissa åtgärder på Iseråsskolan i höst, men en del åtgärder måste kostnadsberäknas. 

Fattade investeringsbeslut – budget

I Kungsbacka kommuns investeringsbeslut från 2016 fanns budgetmedel avsatta för en ny skolbyggnad och idrottshall som skulle vara klar år 2021. Planeringsarbetet hade startat. I beslutet från kommunfullmäktige i maj i år fanns inga budgetmedel avsatta innan 2022. Detta beror på besparingar vi är tvungna att prioritera bland våra verksamheter. Kommunen har fått prioritera hårt. Det är mycket som byggs i Kungsbacka just nu och inom en snar framtid.

Vad gör vi nu på kort och lång sikt?

Vi kommer att påbörja en utredning med att se över hela skolsituationen av alla lokaler i Onsala. Syftet är att identifiera kapacitet i alla förskolor, skolor, idrottslokaler och kulturlokaler och ge beslutsunderlag för långsiktiga och hållbara förskole- och skolsatsningar på rätt ställen i kommundelen.

Detta arbete börjar i oktober och tar cirka 3- 4 månader. Målet är att få fram vilka lokaler som är bäst att använda för att tillgodose behovet och var vi behöver göra justeringar som t.ex. ombyggnad, nybyggnad, utbyggnad eller avveckling.

Iseråsskolan renoveras i väntan på beslut

Mindre åtgärder görs ändå på Iseråsskolan i höst. En del saker är redan gjorda av fastighetstekniker och förvaltare. Större åtgärder som ventilation har inventerats och samlats in, dessa ska nu kostnadsberäknas innan vi beslutar om eventuella åtgärder.

Kontakta gärna
Fastighetschef Ulrika Granfors
0300-83 40 98
ulrika.granfors@kungsbacka.se