Kapareskolan hjälper Sveriges bin

Klass 9C och 9D från Kapareskolan, Onsala, har blivit uttagna att medverka i Nobelmuseets elevprojekt Forskarhjälpen 2017. Årets projekt heter Bi-jakten.

Eleverna undersöker hur honungsbins egna mjölksyrabakterier påverkas av var honungsbina lever, vad de får för föda av biodlarna och vad de flyger på för växter, i syfte att undersöka hur Sveriges bin kan få en god hälsa.

Genom att samarbeta med lokala biodlare och samla in prover av bin samt deras mat (honung och bibröd) blir eleverna forskarnas förlängda arm ute på fältet. Proverna kommer sedan att skickas till ett forskarteam vid Lunds universitet.

Forskarna är Tobias Olofsson och Alejandra Vásquez. De ingår i en forskargrupp kallad ”Honungsgruppen”. De vill ha svar på flera frågor, exempelvis: Hur förändras svenska bins mjölksyrabakterier vid olika tidpunkter på året? Går det att förbättra bins hälsa genom att ge dem extra mjölksyrabakterier eller låta dem övervintra på honung?

Forskarhjälpen leds av Nobelmuseet i samarbete med svenska universitet och högskolor. Finansiär är Stiftelsen för Strategisk Forskning och projektet har funnits i 7 år. Syftet är att elever i åk 8 och 9 medverkar i ett riktigt forskningsprojekt och får en bättre förståelse för vad forskning innebär.

Totalt deltar ca 25 högstadieskolor. Den klass som gör den bästa presentationen av sitt arbete i form av en vetenskaplig affisch bjuds in till utdelningen av Nobelpriset 2017 i Konserthuset i Stockholm.

Mer information

För allmän information om projektet se hemsidan

www.forskarhjalpen.se

Kontakta gärna

Cristina Beckerdal (ansvarig NO-lärare på Kapareskolan)
0707-364 416
cristina.beckerdal@kungsbacka.se