Kommunen deltog på Seniormässan

Det blev en välbesökt seniormässa på Kungsbacka Teater 2 september. Närmare 3 000 besökare minglade, lyssnade och medverkade på olika sätt under senioreventet i Kungsbacka. Från kommunen deltog Kultur & Fritid och Vård & Omsorg.

Kultur & Fritid presenterade kommunens kultur- och fritidsutbud och Vård & Omsorg höll dialog med besökarna om hur kommunal vård och omsorg kan utvecklas. 

Presentation av kommunens kultur- och fritidsaktiviteter

I montern var det många glada och trevliga besökare och vi fick beröm för alla delar av verksamheten. Många framhöll teaterns breda repertoar, bibliotekens författarbesök och släktforskning, föreningsservice positiva attityd, simhallens aktiviteter – ja alla var väldigt nöjda.

- Vi knöt många bra kontakter med olika pensionärsföreningar som vi ska återknyta till i höst när vi ska utöka samarbetet med alla träffpunkter, säger Elisabeth Lindberg, utvecklare på Kultur & Fritid och ansvarig för kultur och fritidsfrågor för seniorer.

Invånardialog om kommunal vård och omsorg

Även Vård & Omsorg var på plats och höll en invånardialog. Syftet med dialogen var att få besökarnas syn på hur Vård & Omsorg kan utvecklas. Frågorna som besökarna fick besvara via ett digitalt frågeformulär handlade om hur vi kan vässa oss genom nya samarbetsformer och digitala lösningar i framtidens kommunala vård och omsorg.

- Det var roligt att så många besökte mässan! Vi är mycket nöjda med det underlag vi fått in i dialogen! Resultatet ska nu tas om hand och blir en del av vårt fortsatta utvecklingsarbete, säger Lotta Kjellner, utvecklingsledare på Vård & Omsorg och ansvarig för invånardialogen.

Kontakta gärna

Lotta Kjellner, utvecklingsledare Vård & Omsorg
0300-83 38 64
Lotta.kjellner@kungsbacka.se

Elisabeth Lindberg, utvecklare Kultur & Fritid
0300-83 41 42
elisabeth.lindberg@kungsbacka.se