Kommunen nominerad till CIO Awards

Kungsbacka kommun har som en av fem utvalda kommuner nominerats till priset CIO Awards* - Årets hållbara projekt 2017 - för införandet av digitala inkontinensskydd i äldrevården i form av Tena Identifi från Essity (tidigare SCAs hygiendel).

Pilotprojekts resultatberäkningar visar att införandet kommer att ha stor påverkan både på miljö och ekonomi, men inte minst höja livskvaliteten för användarna. 

Digital utveckling i samarbete med Essity

Cecilia Angelbäck, undersköterska i Kungsbacka kommun, kontaktade Essity för att hon såg behov av kompetensutveckling inom inkontinens och fixeringsteknik av inkontinensskydd för sitt omvårdnadsteam. Teamet frågade sig också om de anpassade skydden så exakt som möjligt till varje enskild individ. En kontaktperson på Essity besökte teamet och berättade att de höll på att introducera ett nytt verktyg, Tena Identifi.

– I samråd med medarbetare på kommunen och på Essity, beslutade vi att starta ett pilotprojekt för att se hur det skulle fungera i mindre skala och vilka vinsterna skulle visa sig vara, berättar Eva Jungmark, digital strateg i Kungsbacka kommun. 

Tena Identify

Tena Identifi är en helhetslösning i form av produkt, information och analys. Produkten är ett vanligt läckageskydd med en mobil dosa som klickas fast i skyddet. Sensorn signalerar till vårdens datorer att läckage har skett, och hur stort det är. Informationen analyseras kontinuerligt så att vården kan skräddarsys för individuella vårdtagares behov.

Prognosen för besparingar är positiv

Prognosen för besparingar från pilotprojektet visar att det finns möjlighet att spara 17 miljoner kronor och att man kan minska användning av inkontinensskydd med 52 ton per år för 1000 användare.

Även Cecilia Angelbäck ser stora vinster med verktyget, bland annat bättre livskvalitet för vårdtagarna men också en förbättrad arbetsmiljö för personalen i hemtjänsten, som båda är viktiga resultat av pilotprojektet.

Nu fortsätter projektet och medarbetare utbildas för att hantera Tena Identifi så att de kan användas i hela kommunens äldreomsorg.

*CIO Awards

Kontakta gärna