Kungsbacka framåt i ranking av företagsklimat

Kungsbacka kommun stiger i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i svenska kommuner. – Vi flyttar upp 13 placeringar till plats 128, vilket är glädjande och ger ett kvitto på de insatser vi hittills gjort för att förbättra företagsklimatet, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg (M).

Jämfört med företagare i andra kommuner tycker Kungsbackaföretagen som besvarat undersökningen att det är lättare att hitta medarbetare med rätt kompetens. Tillgång till kompetens ökar hela 122 placeringar från förra årets mätning.

- Att företag får tag på rätt medarbetare är en förutsättning för möjligheten att växa. I en högkonjunktur med stor efterfrågan på kompetens är det mycket glädjande att företagen upplever att de i högre utsträckning får tag på denna, kommenterar Hans Forsberg.

Bra IT-nät i kommunen

Att kommunens satsning på utbyggt IT-nät uppskattas, framgår av undersökningen. I frågan om tele/IT-nät stiger Kungsbacka kommun med 46 placeringar. För de flesta företag är det en självklarhet att snabbt och enkelt kunna kommunicera med omvärlden. Välfungerande tele- och IT-nät är en förutsättning. 

Behoven i fokus

Även i frågan om hur kommunen tillämpar lagar och regler, stiger Kungsbacka. Tillämpningen handlar om effektivitet i ärendehanteringen, förståelse för företagets behov och återkoppling om vilka möjligheter som finns. 

- Där stiger vi 21 placeringar. Det resultatet hänger också ihop med att vi har ökat i de nöjd kund-undersökningar vi gör och vi ser en tendens till att den ökningen fortsätter. Företagen blir allt nöjdare med de kontakter de har med kommunen i tillstånds- och tillsynsärenden, säger Elinor Filipsson.

Skolan positiv till företagande

Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att skapa fler samarbeten mellan lärare, elever och företag. Under året har samverkan mellan skola och arbetsliv, SSA, varit i extra stort fokus då Kungsbacka stod som värd för SSA-konferensen. I undersökningens fråga om skolans attityder till företagande, stiger Kungsbacka med 86 platser. Eftersom dagens unga både är morgondagens arbetstagare och arbetsgivare är det viktigt att skolan bidrar till en god kunskap om näringslivet och företagande.

Förbättringsarbetet fortsätter

- Det är viktigt att vi förbättrar företagsklimatet i Kungsbacka. Det är en uppgift för alla oss i kommunen som kommer i kontakt med företag och gäller samtliga förvaltningar och nämnder, säger Hans Forsberg.

- Det här resultatet ger energi till det fortsatta arbetet, säger Elinor Filipsson. Vi vet sedan tidigare att vi i hela organisationen behöver öka förståelsen för företagens betydelse och förutsättningar, förbättra servicen, informationen och kommunikationen och att det finns många företag som behöver mark för att möta sin expansion. Det arbetet fortsätter. 

Om rankingen

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2017 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2017 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Länk till undersökningen

Kontakta gärna

Kontakta gärna