Lämna dina värmeljus till återvinning

Varje år används cirka 300 miljoner värmeljus i Sverige. Vi släpper ut 1000 ton koldioxid när de inte återvinns. Nu har Kungsbacka kommun startat en insamling av utbrunna värmeljus. Daglig verksamhet rengör och sorterar materialet, en enkel process med stora effekter för såväl miljö som individ.

Genom att återvinna aluminiumet i värmeljuskopparna kan vi bidra till en mindre miljöpåverkan. En enda återvunnen värmeljuskopp sparar lika mycket energi som krävs för att driva en bärbar dator under ett dygn. Att lämna dina utbrunna värmeljus är enkelt. Du lämnar ljusen på ett av våra insamlingsställen. Daglig verksamhet samlar sedan in värmeljusen och sorterar materialet inför återvinning.

En meningsfull sysselsättning

Projektet är inte enbart miljövänligt utan ger även möjlighet till en meningsfull sysselsättning för deltagarna på daglig verksamhet:

– Insamlingen är en aktivitet som passar många, oavsett funktionsvariation. Det är en viktig uppgift som bidrar till stärkt självkänsla och ökad delaktighet i samhället, säger Sara Nordström, arbetsanskaffare på daglig verksamhet.

Våra insamlingsställen

Lämna dina utbrunna, men inte rengjorda, värmeljus till ett av våra insamlingsställen:

  • Stadshuset, entrén, Storgatan 37.
  • Knappens second hand, Lantmannagatan 6.
  • Åhusets dagliga verksamhet, Sjöallén 2A.
  • Teknikgatan 12, väntrummet våning 1.

Stadshuset, Teknikgatan 12 och Åhuset är öppna dagtid på helgfria vardagar. Knappens second hand har öppet tisdag-torsdag och är stängd för lunch mellan 11.30–12.

Vi behöver fler insamlingsställen! Kontakta oss om du är intresserad av att ha insamling på din arbetsplats eller en annan lämplig plats.

Kontakta gärna

Daglig verksamhet Kungsgruppen
0300-83 81 86
kungsgruppen.dagligverksamhet@kungsbacka.se