Nu vill vi veta vad du som är vårdnadshavare tycker om förskolan

Har du barn i våra förskolor? Då får du snart en länk till vår förskoleenkät direkt i din e-post! Vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att svara, då får vi ett bättre underlag för utveckling av våra verksamheter!

Med start vecka 40 den 2 oktober genomför vi i en enkät riktad till att vårdnadshavare med barn i Kungsbackas förskolor.

Länk kommer med e-post

Undersökningen genomförs digitalt. Alla vårdnadshavare med barn som fyllt två år senaste den 1 juli i år får en länk till enkäten direkt i sin e-post. Du som svarar är självklart anonym.

Enkäten omfattar alla kommunens förskolor, fristående förskolorna erbjuds möjlighet att delta men väljer själva. Resultatet av enkäten beräknas vara klart i mitten av december. Vi presenterar totalresultatet för Kungsbacka här på hemsidan och förskolorna får sitt resultat att arbeta med och kommunicera med de vårdnadshavare som har barn där. 

Frågor utgår från läroplanen för förskolan

Frågorna i enkäten utgår från att vi vill få en uppfattning om hur du som är vårdnadshavare uppfattar att förskoleverksamheten svarar mot målen i förskolans läroplan. Frågor är därför indelade i fem frågeområden som bygger på detta;
•    Trygghet och gemenskap
•    Information och inflytande
•    Förutsättningar
•    Pedagogik
•    Kontinuitet

Övriga kommuner inom Göteborgsregionen GR genomför samma typ av enkät och företaget Indikator sänder ut länken och genomför enkäten  på uppdrag av GR.

Detta är andra året som enkäten görs på detta sätt. Du kan läsa om resultatet vid förra året via länken nedan.

Enkätresultat totalt Kungsbacka 2016

Kontakta gärna

Magnus Fogelblad, verksamhetscontroller
0300-83 52 96
magnus.fogelblad@kungsbacka.se