Nya boendelösningar krävs för nyanlända

Kommunen förbereder nu för att ta emot de personer med uppehållstillstånd som anvisats hit av Migrationsverket och som inte kunnat tas emot på grund av bostadsbrist.

Migrationsverket har under hösten meddelat att de personer som väntat på bosättning i mer än två månader inte längre kan stanna kvar på Migrationsverkets egna boende. Detta innebär i så fall kommunen kommer tvingas öppna sovsalar för att ta emot de nyanlända.

Kungsbacka kommun tar, liksom övriga kommuner i landet, emot ett antal nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd och ska ordna boende för dessa personer.

– För att uppnå god integration är vår ambition att erbjuda ett värdigt boende, där det finns goda förutsättningar för våra nya kommuninvånare att etablera sig, säger integrationschef Karin Martinsson.

– Vi har haft kontinuerlig dialog med Migrationsverket där vi beskriver hur vi arbetar intensivt med mottagande och bosättning av nyanlända, och vår önskan är att fortsätta arbeta på detta sätt för att kunna erbjuda värdiga boendelösningar, säger Karin Martinsson.

Utifrån bostadsbristen har kommunen under 2016 och 2017 inte haft möjlighet att ta emot nyanlända i den takt vi är ålagda av Migrationsverket.

Samtidigt har Migrationsverket meddelat att de personer som väntat på bosättning i mer än två månader inte längre kan stanna kvar på Migrationsverkets egna boende. Detta innebär att kommunen kommer tvingas öppna sovsalar för att ta emot de nyanlända.

– Nu behöver vi snabbt hitta andra boendealternativ, säger Karin Martinsson.

Kommunen tittar på olika lokaler som kan fungera som tillfälliga boenden. Lokalerna ska fungera utifrån hälsa, hygien, matlagningsmöjligheter med mera. I första hand är det egna lokaler som inte används för någon verksamhet som är aktuella att titta på men det kan också handla om lokaler där det idag bedrivs någon form av verksamhet.

– Vi har ännu inga beslut på vilken eller vilka lokaler vi ska gå vidare med, men vi kommer informera kontinuerligt och hålla dialog med de eventuella verksamheter som berörs, säger Karin Martinsson.

Har du som privatperson utrymme för en inneboende eller vill du hyra ut t.ex. ett Attefallshus så är du välkommen att höra av dig till oss.

Kontakta gärna

Karin Martinsson, integrationschef
Tel. 0300-83 58 54
Karin.martinsson@kungsbacka.se

Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör
Tel. 0300-83 42 32
Ann-charlotte.jarnstrom@kungsbacka.se
 

Marie-Helen Vestin, bostadsplanerare
Tel. 0300-83 79 59
Marie-helene.vestin@kungsbacka.se