Nytt fokus utvecklar våra skolors elevhälsoarbete

I höst gör Förskola & Grundskola en stor satsning för att öka elevhälsoteamens kompetens att stödja skolans alla medarbetare i arbetet för elevernas framsteg och måluppfyllelse. Satsningen kallas Elevhälso-campen, EH-campen.

- EH-campen är del i vårt arbete att erbjuda alla Kungsbackas grundskoleelever en likvärdig utbildning, säger Anette Liedström Hjorth, förvaltningschef för Förskola & Grundskola.
- Alla professioner som finns i skolan ska samarbeta för en god elevhälsa. Uppdraget för Elevhälsoteamets kompetenser är att handleda och stödja lärarna och övriga medarbetare på skolan. De är därmed viktiga nyckelpersoner i att utveckla arbetet.

Jag lär mig - därför mår jag bra

Bakgrunden till benämningen EH-campen är att kompetensutvecklingen pågår intensivt i tre sammanhängande dagar, upplägget ses som ett träningsläger. Alla skolors elevhälsoteam kan därmed verkligen fokusera på ämnen som  metoder och nya steg för hälsofrämjande elevhälsoarbete och goda lärmiljöer samt  hur skolans arbete med särskilda anpassningar och särskilt stöd kan utvecklas. Rutiner för effektiv och god dokumentation och uppföljning är också en del av innehållet.

Upplägget ger utrymme för att i den egna gruppen planera det fortsatta arbetet på skolan, tillsammans med pedagogerna samt möjligheter till utbyte av erfarenheter skolorna emellan.

I en skolas elevhälsoteam ingår kurator, psykolog, skolsköterska, skolläkare, specialpedagogisk kompetens och rektor. Arbetet  leds av rektor.
- Ett sätt att betona allas gemensamma arbete och ansvar är att  utgå från begreppet ”jag lär mig därför mår jag bra”, säger Anette Liedström Hjorth. Uttrycket ger ett annat fokus än att som tidigare prata om att ”elever som mår bra lär sig”.

Skolutveckling inom From Great to Excellent

EH-campen är en del i Förskola & Grundskolas arbete inom vår utvecklingsprocess From Great to Excellent som handlar om skolans ansvar för att varje elev ska nå sin fulla potential och få uppleva att hen kan lyckas ännu bättre. Vi har också ett nämndsmål som säger att Vår verksamhet ska aktivt bidra till barns och elevers välmående. EH-campen pågår veckorna 37-40 med några elevhälsoteam i taget. Totalt deltar 170 medarbetare från elevhälsoteamen i EH-campen.

Information om stöd i skolan

Kontakta gärna

Margareta Ljungqvist, verksamhetschef
margareta.ljungqvist@kungsbacka.se
0300-83 44 69