Offentliga upphandlingar - även för mindre företag

I regel får en myndighet som utannonserar en offentlig upphandling in två anbud. Detta är på tok för lite och det finns utrymme för fler företag, även mindre, att försöka bli leverantörer. Det var några av Ulrika Dyrkes budskap när hon talade inför Kungsbackas lokala näringsliv på Frukostklubben.

Ulrika Dyrke är jurist och upphandlingsexpert på organisationen Företagarna. Rubriken för hennes föreläsning på den välbesökta Frukostklubben var Bli leverantör till Kungsbacka kommun. Höstens första klubb hölls på Matverket som bjöd på en välsmakande frukost.

- Det offentliga Sverige upphandlar varor och tjänster för mellan 600 och 700 miljarder varje år. Detta är en attraktiv marknad också för alla mindre företag. För att lyckas behöver både företagen och upphandlande myndigheter ha en god kunskap om och förståelse för varandras förutsättningar, menar Ulrika Dyrke och gick vidare med tips för hur man som företagare lär sig hur man lämnar anbud i offentliga upphandlingar.

Vill ha fler leverantörer

Det finns en uttalad politisk vilja i Kungsbacka att öka andelen offentliga tjänster som genomförs av entreprenörer. Detta för att öka valfriheten och mångfalden i kommunens verksamheter. Rent praktiskt har kommundirektör Ann-Charlotte Järnström fått i uppdrag att se över vilka av kommunens tjänster som idag är konkurrensutsatta, till exempel lokalvård, och öka andelen entreprenörer i dessa områden under en period om fyra år.

Expertens bästa tips

Ulrika Dyrkes bästa tips till mindre företag som vill bli leverantör till offentlig sektor är kortfattat:

  • Begär ut anbud från tidigare upphandlingar för att se och lära av hur tidigare leverantörer har gjort.
  • Kolla upp vilka upphandlingar som ska genomföras, de finns på den upphandlande myndighetens hemsida eller i databaser där upphandlingar annonseras.
  • Ta ställning till om ditt företag klarar skall-kraven som måste uppfyllas. 
  • Om det är något som är oklart – ring myndigheten och fråga. De vill ha in många anbud att välja mellan!

Anmäl dig till nästa frukostklubb

Nästa Frukostklubben är den 5 oktober på Biograf Facklan. Då ska Katarina Eklund, revisor och partner i BDO, hjälpa mindre och medelstora företag att bli bättre på att läsa och tolka sina och andras årsredovisningar. Anmälan dig på Frukostklubbens hemsida.

Läs mer

Lättare att lämna anbud för mindre företag