Politiker besökte framtidens lantbruk

Fjärde generationen lantbrukare på Naturgården i Vallda stod värd för besök från Kungsbackas ledande politiker och näringslivsenheten. Claes-Erik och Emma Bergstrand visade runt på den ekologiska gården som fått grönt ljus för eget slakteri.

I Bröndomedalen, Vallda, ligger Naturgården i Väst AB som drivs av paret Claes-Erik och Emma Bergstrand. Miljön är vacker med röda lador, åkrar och hagar med betande djur som samsas med bostadshus.  Lantbrukarparet visade runt politiker från kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, och tjänstemän från näringslivsenheten på Kungsbacka kommun på gården. Besöket är ett av många som politiker och tjänstemän gör för att skaffa sig en bild av hur företagandet i Kungsbacka mår, och inhämta erfarenheter.

Fjärde generationen lantbrukare

På gården föds djuren upp enligt KRAV:s regler. Det innebär att de bara utfodras med foder som odlats utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Djuren är ute i naturen större delen av året, dels på egna gården men även på andra gårdar i närområdet och håller på så vis betesmarkerna öppna. 

Claes-Erik som är uppväxt på gården är fjärde generationen som driver lantbruket och han tog över driften i slutet av 1990-talet. Emma är maringeolog men sedan drygt två år tillbaka arbetar hon på heltid med gårdsbutiken. 

- Dessförinnan jobbade jag med styckningen i nio år, berättar Emma.

Det gemensamma intresset och kunskapen gällande hållbarhet och ekologi speglar av sig på företaget och Claes-Erik har även läst miljövetenskap. Kombinationen har visat sig framgångsrik och de har ökat sin omsättning med 30 procent det senaste året. 

Eget slakteri minskar transporter

- Vi har precis fått bygglov för att bygga ett eget slakteri vilket kommer att effektivisera verksamheten och öppna upp nya möjligheter, berättade Claes-Erik. På så sätt får våra djur det bättre. De slipper transporteras och andra gårdar i närområdet kan lämna in sina djur vilket kortar ner transportvägar. 

Naturgården tar även in djur och produkter från andra KRAV-godkända gårdar i närområdet. Allt kött hängmöras, styckas och packas på gården i Bröndome. Det är ett hantverk att stycka ett djur och det krävs både lång erfarenhet och skicklighet för att så lite som möjligt går till spillo. Charkuteristen gör även korv som säljs i gårdsbutiken.

Enklare tillstånd

Det är många regler och lagar kring livsmedelsframställning som måste följas och hålla sig uppdaterad med, samt tillstånd att söka vilket tar tid konstaterar paret. Att det skulle bli enklare att söka tillstånd och samordning mellan myndigheter, speciellt om två företag samarbetar, var något de gärna skulle se i framtiden. 

Paret, som även vill leverera till kommunen, ser gärna att framtida upphandlingar delas upp mer så att även små leverantörer kan leverera till offentliga myndigheter. Idag levererar gården till privata förskolor och liknande verksamheter.

Tidigare företagsbesök

Kontakta gärna