Skandinaviskt samarbete kring kompetensförsörjning

Sverige, Norge och Danmark arbetar tillsammans för att bättre lösa kompetensbehoven idag och i framtiden, tillsammans med näringslivet. Nu var det dags för Kompetenscentrum i Kungsbacka kommun att vara värd för det skandinaviska nätverket.

Competence Synergy och är ett nytt samarbete där svenskar, norrmän och danskar jobbar tillsammans för att professionalisera den uppsökande offentliga verksamheten för att förbättra samarbetet med företag. Competence Synergy är en del av KOBRA (Kompetensbaserad Regional Analys) ett Interreg-projekt med 24 partners från tre länder. Genom företagsbesök, analys och behovsbaserad utbildning ska projektet bidra till att lösa de stora utmaningar med kompetensförsörjning som Skandinavien står inför.

Nätverksmöte i Kungsbacka

- Det är jättekul att vi på Kompetenscentrum får ta emot svenska KOBRA-gruppen. Här i Kungsbacka har vi stora utmaningar med att matcha rätt kompetens och utbildning med den efterfrågan som det lokala näringslivet har. Men vi har också mycket möjligheter med 8 830 aktiva företag  i över femhundra verksamma branscher, säger Monika Deubler utbildningssamordnare i Kungsbacka kommun.