Tyck till om återbruk

Varför slängs det så mycket bra saker?

Det är en av frågorna som står i centrum för två studenter från Chalmers som i samarbete med Kungsbacka kommun just nu genomför en invånardialog gällande konsumtionsvanor.

Miljöbron

Invånardialogen genomförs i form av en enkät och är en del av ett examensarbete som handlar om avfallsminimering. Examensarbetet genomförs inom ramen för Miljöbron, en ideell organisation som vill fungera som en länk mellan näringsliv och högskolor i Västsverige.

Fokus på återbruk

Invånarna i Kungsbacka får svara på frågor kopplade till planerna på en ny typ av handelscentrum i kommunen där fokus kommer att ligga på återbruk och uppgradering av saker som lämnas in till våra återvinningscentraler.

Din åsikt är värdefull. Klicka på länken nedan för att bidra med din åsikt!

Till enkäten

Mer om Miljöbron

För mer information kontakta

Chalmersstudenterna
Amanda Kock
Mikaela Bengtsson
klimatsmarthandel@gmail.com