VA-arbeten på Inlag

Under vecka 38 börjar två VA-arbeten på Inlag.

Det ena arbetet innebär att vi lägger en dagvattenledning längs Gymnasiegatan. Detta är ett förberedande arbete inför bygget av det nya kvarteret Aranäs etapp 3. Arbetet utförs av VA-avdelningen på förvaltningen för Teknik och innebär att Gymnasiegatan mellan Parkgatan och Södra Nygatan är avstängd från 25 september till 13 oktober.

Läs mer om Aranäs etapp 3

Förbereder för badhuset

Det andra arbetet innebär att vi lägger ledningar för dagvatten, spillvatten (avlopp) och dricksvatten som förberedelse för det nya badhuset. Arbetet börjar på gräsytan söder om Aranäshallen. Tidvis kommer gång- och cykelvägen förbi gräsytan samt en del av den grusade parkeringen intill att vara avstängda. Arbetet beräknas vara klart i april 2018 och utförs av en upphandlad entreprenör.

Läs mer om nya badhuset

Kontaktperson för arbetet med dagvattenledningen

Arbetsledare Magnus Carlsson
0300-83 43 40
magnus.carlsson@kungsbacka.se

Kontaktperson VA-ledningar för badhuset

Projektledare David Johnson
Förvaltningen för Teknik
0300-83 42 58