Veckan för dig som är anhörig

Föreläsning med 10 tips för att må bättre och leva 10 år längre, minimässa på Fyren och öppet hus på anhörigcenter. Så firar vi att det den 2-6 oktober är den nationella anhörigveckan.

Kungsbacka kommun erbjuder stöd till dig som lever nära en person som är sjuk, har någon funktionsnedsättning, har missbruksproblem eller något annat som försvårar livet. Första veckan i oktober är den nationella anhörigveckan, och då har du möjlighet att lära dig mer om vilket stöd som finns i kommunen.

Du är också välkommen på en föreläsning med Bertil Marklund, som är läkare och professor i allmänmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet. Han ger oss 10 tips för att må bättre och leva längre, genom att fokusera på friskfaktorer istället för riskfaktorer.

Alla aktiviteter är gratis att delta i. Välkommen!

Hela programmet

Tisdag 3 oktober, öppet anhörigcenter, Västergatan 23

13.30-15.30 Anhörigstödet inom Vård & Omsorg, Anhörigföreningen, Demensföreningen, Parkinsonföreningen.

17-19 Anhörigstödet inom Individ & Familjeomsorg, Attention, Intresseföreningen för Schizofreni och andra psykotiska sjukdomar

Torsdag 5 oktober, föreläsning: Må bättre och lev 10 år längre

18-20, Teatern på Elof Lindälvs gymnasium. Föreläsningen hålls i samarbete med Föräldrar emellan. Alla är välkomna!

Fredag 6 oktober, minimässa på Fyren

11-14, Representanter från anhörigstödet och olika föreningar finns på plats på biblioteket och informerar om  det stöd du kan få som anhörig.

Programmet för nedladdning

Kontakta gärna

Anhöriga till personer med psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning
Anhörigkonsulent
0300-83 47 54
anhorigstod-if@kungsbacka.se

Anhöriga till personer som är äldre, har demenssjukdom eller långvarig fysisk sjukdom
Anhörigcenter
0300-83 42 29
vardochomsorg.anhorigstod@kungsbacka.se