Vi har börjat rusta badplatserna för vintern

Vi har börjat ta in bryggor, stegar, badflottar, sopkärl och handikappramper på badplatserna inför vintern.

I Lerkil, Smarholmen och på Utholmen finns en stege kvar för vinterbadare. 

Toaletterna vinterstängs med början vecka 38, förutom i Smarholmen där vi har en toalett öppen hela vecka 39. 

Kontakta gärna

Kultur & Fritid
Teknisk service

0300-83 47 09