Vill du driva ett naturvårdsprojekt?

Nu börjar det dra ihop sig inför årets LONA-ansökningar. LONA står för den lokala naturvårdssatsningen och innebär att det går att få bidrag för att driva olika typer av naturvårdsprojekt.

Ett naturvårdsprojekt kan exempelvis röra sig om att anlägga vandringsleder eller skapa förutsättningar för den biologiska mångfalden i något område. Det är Naturvårdsverket som ansvarar för bidraget men ansökan måste gå via kommunen.

Har du en idé på ett projekt som du vill driva? Börja då med att kontakta någon av kommunekologerna som kan guida dig vidare. Du når dem via Kungsbacka direkt på 0300-83 40 00 eller info@kungsbacka.se. Det finns även mer information på Naturvårdsverkets webbplats.

Kontakta gärna

Kommunekolog Peter Reneby
0300-83 41 32