Yrkeshögskolan i Kungsbacka utbildar för framtiden

Höstterminen är nu i full gång och på Yrkeshögskolan i Kungsbacka är ambitionsnivån hög både hos studenter och lärare. Målsättningen är att hundra procent ska få jobb efter avslutad utbildning. Något som man lyckats mycket väl med inte minst på grund av det nära samarbetet med arbetslivet.

Yrkeshögskolan i Kungsbacka arbetar målinriktat med workshops, CV, personliga brev, nätverkande och studiebesök för att de studerande ska kunna knyta viktiga kontakter på arbetsmarknaden redan under studietiden. Utbildningarna varvar teori och praktik ute på en arbetsplats. Alla studerande på Yrkeshögskolan Kungsbacka har en eller flera kurser som heter Lärande i Arbete (LIA). Det innebär att du gör praktik ute på en arbetsplats. I vissa fall leder LIA-platsen även till anställning när den studerande är klar med sin utbildning.

Utbildningar med efterfrågan

De utbildningar som Yrkeshögskolan erbjuder är formade utifrån arbetslivets behov. Alla utbildningar har en egen ledningsgrupp med majoritet från näringslivet. Där tas alla beslut om utbildningens innehåll för att ligga så nära efterfrågan och behov som möjligt. Utbildningarna leder till en specifik yrkesroll vilket gör att de studerande ofta snabbt kan komma ut i arbete. I dagarna startade utbildningen Redovisningskonsult. En utbildning som ger många möjligheter till att arbeta med ekonomi utifrån olika roller.

- Jag har arbetat inom butik i många år och kommit i kontakt med yrket på olika sätt. Jag har höga förväntningar på utbildningen och hoppas på att få jobb inom området när utbildningen är klar. Drömmen är att när jag fått erfarenhet kanske starta något eget, berättar Madeleine Laaneoks, 29 år som studerar till redovisningskonsult.

- Jag har alltid älskat siffror och har länge velat jobba som redovisningskonsult. Jag har nu jobbat inom vården ett tag men tycket det var dags att följa mina drömmar, säger Karim Haikal, 33 år som också han går utbildningen.

Upptakt med teambuilding

Alla nya klasser på Yrkeshögskolan i Kungsbacka får genomgå en teambuilding i början av sin utbildning. I år innebär det bland annat en heldag på Villeva äventyrsbana i Fjärås. Klassen tas emot av en utbildad teamledare som genomför övningar för att skapa grupptrygghet och teamkänsla.

- Denna aktivitet är mycket uppskattad och vi ser tydligt hur gruppens ”vi-känsla” och sammanhållning stärks vilket ger förutsättningar för stöttning av varandra i studierna. Vi pratar och diskuterar också värdegrundsfrågor som jag tror är en viktig grund och en bra förutsättning för en lyckad studietid säger Kerstin Uddenberg, rektor på Yrkeshögskolan i Kungsbacka.

Mer information om Yrkeshögskolan i Kungsbacka hittar du här