Förseningar i skolbusstrafiken

Väglaget ställer till det för skolbuss 12 som inte kan köra ordinarie sträckning eftersom Vässingsövägen inte är snöröjd. Skolorna har fått information om förseningen. På skolorna följer man upp och kontrollerar i de fall eleverna inte kommer. Bussbolaget planerar att försöka köra den sena turen, som går klockan 9.

Väglaget ställer till det för våra skolbussar idag på morgonen. Enligt bussbolaget som kör skolbuss 12 är denna till exempel 1 timma försenad. Skolorna har fått information om förseningen. På skolorna följer man upp och kontrollerar i de fall eleverna inte kommer.