Alkoholhandläggare flyttar till Miljö & Hälsoskydd

Kommunens alkoholhandläggare byter förvaltning från Individ & Familjeomsorg till Miljö & Hälsoskydd.

Från och med 1 januari kommer serveringstillstånden prövas på förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. Detta sker efter ett beslut i kommunfullmäktige i december 2017. Förändringen innebär ingen skillnad för dig som kund.  

Orsaken till detta är att kommunen vill samla myndighetsutövning och tillsyn på en förvaltning. Du kontaktar alkoholhandläggare som vanligt via e-postadressen serveringstillstand@kungsbacka.se.