Allmänna val i Sverige

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landsting och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

I Kungsbacka kommun är valnämnden ansvarig lokal myndighet för valen.
Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens valdistrikt och förtidsröstningslokaler. 

Bemanning inför valet

Inför nästa planerade val den 9 september 2018 kommer vi att söka nya röstmottagare för tjänstgöring. Mer information och intresseanmälan kommer att finnas på kungsbacka.se från början av februari.