Digitala fotspår utvecklar besöksnäringen

Kungsbacka samarbetar i ett nytt forskningsprojekt med de halländska kommunerna och Region Halland för att utveckla och stärka besöksnäringen i Halland. I projektet som pågått under två års tid har kommunen medverkat i att utveckla en prototyp för ett system som kan kartlägga turisternas digitala fotspår, och skapa förståelse om våra gäster och deras behov.

Målet med projektet är att så många verksamheter som möjlig inom besöksnäringen i Halland ska utvecklas. För att undersöka vilka satsningar som är de strategiskt bästa behövs kunskap och förståelse om gästen. Kungsbacka kommun har därför deltagit i ett forskningsprojekt med Region Halland och de halländska destinationerna där de halländska besökarnas digitala fotspår har kartlagts.

Statistik och omdömen ger fler svar

Ett business intelligence system har utvecklats som består av en prototyp av en datamodell, ett datalager och ett web-interface. I projektet har ett business intelligence system utvecklats för att samla in data om turisterna från:

  • SCB:s gästnattsstatistik
  • De halländska destinationernas (kommunernas) hemsidor, där man ser hur gästen har rört sig
  • Gästundersökningar, där gästen besvarat frågor om besöket i webbaserade enkäter
  • Sociala medier, där man kan se vilka betyg och kommentarer gästen lämnat

Med hjälp av systemet kan gästundersökningar, gästnattstatistik och det innehåll som gästerna lämnar i sociala medier överblickas, samtidigt som det ger möjlighet att se hur besökarna använder kommunernas hemsidor.

– Vi har bland annat kunnat se vilka ämnen resenärerna pratar om i sociala kanaler samt vad som lockar besökaren till Halland. Sidor som innehåller någon typ av naturaktivitet, som cykling och vandring, är exempelvis populära sidor som många gäster besöker, säger Anna Frykman, besöksnäringsutvecklare i Kungsbacka kommun.

Gemensam satsning som ska gynna hela Halland

Projektet drivs av Region Halland och destinationerna Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Hylte och Laholm har alla varit delaktiga i processen. Själva forskningen har bedrivits på turismforskningsinstitutet ETOUR vid Mittuniversitetet i Östersund. ETOUR:s del i projektet är nu över, och under nästa år ska systemet och den nya kunskapen börja användas ute i regionen för att utveckla Halland som besöksmål.

Anna Bengtsson är utvecklingsledare i Region Halland. Hon ser forskning och samverkan som två viktiga delar i arbetet med att bygga destinationen.

– Det offentliga, forskningen och det privata näringslivet driver tillsammans samhällsutvecklingen framåt. Alla parter behövs och samverkan är nyckeln. Att bedriva forskning nära företagen ger en unik möjlighet för enskilda aktörer att ta del av den senaste samlade kunskapen och använda den i praktiken i sin egen verksamhet. Inga verksamheter är konkurrenter förrän gästen är på plats, och även då är de allra flesta komplement till varandra. Tillsammans skapar vi det som gör Halland till en destination, avslutar Anna Bengtsson.

Kontakta gärna

Utvecklare besöksnäring Anna Frykman
0300-83 49 39
anna.frykman@kungsbacka.se 

Anna Bengtsson, Utvecklingsledare Region Halland
072-973 28 43
anna.n.bengtsson@regionhalland.se