Ett nytt kontor för effektiv samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad i Kungsbacka kommun genomgår en omorganisation. Samtidigt som förvaltningen för Plan & Bygg byter namn har ett nytt samhällsbyggnadskontor skapats.

Omorganisationen handlar om att samhällsbyggnadsorganisationen genomgår en förändring så att vi kan bli bättre på samordning av kommunens fysiska utveckling både långsiktigt och kortsiktigt för att underlätta för näringsliv och utbyggnad av infrastruktur.

Bättre effektivitet som mål 

Ett nytt samhällsbyggnadskontor under kommunstyrelsen skapas för bättre effektivitet när de olika funktionerna blir samlade.

Samhällsbyggnadskontoret samlar kommunens planavdelning och kommunekologer under samma tak med mark och exploatering, strategisk planering och infrastruktur.

- Jag ser fram emot en förbättrad process inom samhällsbyggnad i Kungsbacka nu när vi har samlat de olika funktionerna under samma tak. Ett av målen är såklart att ge förutsättningar för en bättre service för våra invånare och företag, säger chef för samhällsbyggnadskontoret Emma Kjernald.

Under kommunstyrelsens förvaltning finns numera kommunledningskontoret och samhällsbyggnadskontoret. Det nya samhällsbyggnadskontoret är indelat i tre avdelningar: Mark & exploatering, Planavdelningen och Strategiska avdelningen.

Kontakta gärna:

Emma Kjernald
Chef för samhällsbyggnadskontoret
0300-83 78 70 
emma.kjernald@kungsbacka.se