Föreläsningar i vår – Föräldrar emellan

Här kan du ta del av föreläsningar i Kungsbacka våren 2018 om att vara förälder. Föreläsningarna har fri entré och ingen föranmälan krävs om inget annat anges.

Välkommen! Här kan du ta del av programmet i pdf-format.

Läs mer om programmet för våren 2018.

För mer information kontakta

Anette Svensson, Kultur & Fritid, folhälsoenheten
0300-83 49 03, anette.svensson@kungsbacka.se

kungsbacka.se/foraldraremellan